Socialt deltagande – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om sociala relationer.

Analyserad/kommenterad statistik

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).