Spel om pengar – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om spel om pengar samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring spel om pengar är möjlig att göra i FolkhälsoStudio (Sök på "spel").

Analyserad/kommenterad statistik