OKTOBER

  • 3 okt
    Utbildning för skadedjurstekniker, 1 SoX Rosersberg, norr om Stockholm

    Anmälan till utbildning för yrkesverksamma skadedjurstekniker som ger den kunskap som krävs för tillstånd att få använda gaser tillhörande bekämpningsmedel klass 1 SoX.

  • 5 okt
    Utvärdering av Miljöhälsorapporten

    Fokusgruppsintervjuer för att samla in information om hur den nationella Miljöhälsorapporten används.