SEPTEMBER

  • 10 sep
    Livsavgörande samverkan

    Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på samverkan mellan olika aktörer och professioner.