JANUARI

MARS

  • 15 mar
    Kurs i lokalt Stramaarbete Stockholm

    Nationella arbetsgruppen (NAG) Strama tillsammans med Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten bjuder in till kurs i lokalt Stramaarbete (f.d. ”Långholmendagarna”). Inbjudan skickas till ordföranden i varje regional Stramagrupp som får utse deltagare från sin egen region.

APRIL