Årets resultat om befolkningens hälsa och förutsättningar för en god och jämlik hälsa

Lyssna

Folkhälsans utveckling - webbinarium inspelat den 27 april 2022.

Årsrapporten Folkhälsans utveckling

Årsrapporten Folkhälsans utveckling är en sammanfattning av utvecklingen av folkhälsan och förutsättningar för hälsa med särskild fokus på jämlik hälsa.

Folkhälsans utveckling

Kärnindikatorer för uppföljning av det folkhälsopolitiska målet

Rapporten om kärnindikatorer sammanfattar de kärnindikatorer som myndighetens har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet. Syftet med urvalet av kärnindikatorer är att på ett samlat sätt kunna följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden samt med ett antal generella hälsomått som sammanfattar hälsotillståndet. De ska indikera om målet nås genom att besvara frågorna:

  • Skiljer sig hälsan/förutsättningarna för hälsa mellan olika grupper i befolkningen?
  • Ökar eller minskar dessa skillnader över tid?

Kärnindikatorer för uppföljning av det folkhälsopolitiska målet

Fördjupade resultat per målområde och hälsostatistik för egen bearbetning

Fördjupade resultat utifrån varje målområde.

Folkhälsodata är ett webbaserat verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer. Klicka på ”Stödstruktur för hälsa och målområden”.

Folkhälsodata

Övrigt underlag

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet. Där har man sett över hur folkhälsan ska följas upp och samordnas samt kartlagt mål inom andra sektorer som har betydelse för en god och jämlik hälsa. Rapporten sammanfattar stödstrukturens första år (2021). Syftet med rapporten är att visa vilka förändringar som myndigheten har genomfört inom ramen för stödstrukturen och att belysa delar som behöver utvecklas framöver.

Tillsammans för en god och jämlik hälsa inom en generation – Stödstrukturen under 2021 och vägen framåt

Samlat material om stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet

Tema folkhälsa

Här har vi samlat information som kan hjälpa dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Här finns också värdefull information för dig som arbetar på nationell nivå och som har till uppgift att stödja lokal och regional nivå i olika sammanhang eller att bidra till att genomföra den nationella folkhälsopolitiken.

Tema Folkhälsa