Uppväxtvillkorens betydelse för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige och övriga Norden 28 april 2022

Lyssna

Filmer från webbinariet 28 april 2022. Under webbinariet presenterade forskare resultat kring hur skolfaktorer, mobbning och fysisk aktivitet påverkar barns och ungas mående. Även familjens socioekonomiska villkor samt nyanlända och asylsökande barns och ungas uppväxtvillkor belystes. Resultaten diskuterades i panelsamtal med myndigheter och organisationer.

Filmer från webbinariet

Moderator: Lidija Kolouh, Forte.

Presentation av myndighetens uppdrag om barn och unga

Med i filmen är Anna Jansson, enhetschef Folkhälsomyndigheten.

Hur hänger olika skolfaktorer samman med ungdomars hälsa i Sverige?

Med i filmen är Sara Brolin Låftman, docent, Stockholms universitet.

Rapport: Hur hänger olika skolfaktorer samman med ungdomars hälsa och välbefinnande i Sverige? – Analyser på data från Skolbarns hälsovanor
Genväg till rapporten

Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn, med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar

Med i filmen är Lilly Augustine, docent, Högskolan i Jönköping.

Vilken betydelse har fysisk aktivitet för barns och ungas psykiska hälsa?

Med i filmen är Gisela Nyberg, lektor och forskare, Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Panelsamtal som fokuserar på skolans roll för att förbättra ungas hälsa

Med i filmen är Lydia Folke, Skolverket, Maria Melin, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska myndigheten samt Chiara Bergmark, Elevernas riksförbund.

Vilken betydelse har socioekonomiska villkor för barns och ungas självskattade hälsa och stress?

Med i filmen är Maria Corell, doktorand, Göteborgs universitet och utredare, Folkhälsomyndigheten samt Johan Dahlstrand, doktorand, Göteborgs universitet

Rapport: Självrapporterad stress, somatiska och psykiska besvär bland skolbarn
Genväg till rapporten

Att växa upp i ett nytt land efter flykten: nyanlända och asylsökande barns och ungas hälsa och levnadsförhållanden i Sverige

Med i filmen är Fredrik Saboonchi, professor, Röda Korsets högskola.

Rapport: Hur mår nyanlända barn i Sverige? – Resultat från en kartläggning av hälsa, livskvalitet och levnadsförhållanden bland barn från Afghanistan, Irak och Syrien
Genväg till rapporten

Rapport: Posttraumatisk stress bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien
Genväg till rapporten

Psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa bland skolbarn i de nordiska länderna

Med i filmen är Charli Eriksson, professor emeritus, Karolinska Institutet.

Panelsamtal med fokus på hur barns och ungas livsvillkor och psykiska hälsa kan förbättras

Med i filmen är Shahram Mansoory, Barnombudsmannen, Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten.

Avslutning

Film med Lidija Kolouh och Anna Jansson.

Rapporter