Analystyp
Indikation Eosinofil meningoencephalit, epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel, cerebrospinalvätska.

Provtagnings­anvisningar

Prov tas vid symtomatisk bild, cirka 20-40 dagar efter infektionstillfället.

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 3-4 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen utförs av underleverantör.

En viss korsreaktion mellan A. cantonensis och A. costaricensis i serologiska tester förekommer. Infektion med A. costaricensis diagnosticeras genom påvisning av ägg och larver i histologiska snitt från tarmvävnad.