Analystyp
Indikation

Utförs endast vid seroepidemiologiska undersökningar eller studier rörande tetanus.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Specificeras per studie.

Transport

Specificeras per studie.

Svarstid Specificeras per studie.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälan görs av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Avgift: Ej vid seroepidemiologiska studier, kan tillkomma avgift vid externa
förfrågningar.

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Vid frågor om externa studier, kontakta enheten för Laborativ virus –och vaccinövervakning.