Analystyp
Indikation Invasiv E. histolytica-infektion, främst leverabscess.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Antikroppspåvisning rekommenderas främst för diagnostik av amöbainfektion i inre organ (lever, lungor) då det är osannolikt att parasiten fortfarande finns kvar i feces. Diagnostiken kan kombineras med påvisning av parasit-DNA i vävnadsmaterial.

Serologisk diagnostik av amöbainfektion i tarmen har begränsad användning och bör kombineras med mikroskopi eller PCR.