Analystyp
Indikation Badat/vadat i infekterat vatten i endemiskt område. Feber, eosinofili, hudutslag; diarré, granulom i lever och tarm; blod i urin, granulom i urinblåsa.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Prov tas 6-8 veckor efter infektionstillfället.

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Ja.

Ackrediterade IF och ELISA, inte ackrediterad ICT

Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

ICT detekterar IgM- och IgG antikroppar mot vuxna maskar.

IF detekterar antikroppar mot tarmantigen (GAA) och somatiskt antigen (SA) från vuxna maskar; ELISA detekterar antikroppar mot antigen från ägg (SEA) och vuxna maskar.

ICT har hög sensitivitet och endast positiva resultat konfirmeras med IF. ELISA utförs alltid vid serologisk kontroll av tidigare positiva prov och endast på IF-negativa prover som ytterligare konfirmering. Korsreaktioner mellan Schistosoma-arter förekommer. Serumprov från patienter med andra maskinfektioner kan ge korsreaktioner i ICT och ELISA