Analystyp
Indikation Badat/vadat i infekterat vatten i endemiskt område. Feber, eosinofili, hudutslag; diarré, granulom i lever och tarm; blod i urin, granulom i urinblåsa.
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Prov tas 6-8 veckor efter infektionstillfället.

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

IF detekterar antikroppar mot tarmantigen (GAA) och somatiskt antigen (SA) från vuxna maskar; ELISA detekterar antikroppar mot äggantigen (SEA).

Sensitiviteten och specificiteten för IF är högre än för ELISA. ELISA test utförs endast på IF-positiva prover för titerbestämning och vid serologisk kontroll av tidigare positiva prov. Korsreaktioner mellan Schistosoma-arter förekommer. Serumprov från patienter med andra maskinfektioner kan ge korsreaktioner i ELISA.