Schistosoma spp. (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning med indirekt immunfluoresence-test (IF), ELISA och ICT

Indikation
Badat/vadat i infekterat vatten i endemiskt område. Feber, eosinofili, hudutslag; diarré, granulom i lever och tarm; blod i urin, granulom i urinblåsa.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Prov tas 6-8 veckor efter infektionstillfället.

Provtagning och transport (referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se)

Transport
Inga speciella krav.
Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja

Ackrediterade IF och ELISA, inte ackrediterad ICT.

Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

ICT detekterar IgM- och IgG antikroppar mot vuxna maskar.

IF detekterar antikroppar mot tarmantigen (GAA) och somatiskt antigen (SA) från vuxna maskar; ELISA detekterar antikroppar mot antigen från ägg (SEA) och vuxna maskar.

ICT har hög känslighet och endast positiva resultat bekräftas med IF. ELISA utförs alltid vid serologisk kontroll av tidigare positiva prov och endast på IF-negativa prover som ytterligare konfirmering. Korsreaktioner mellan Schistosoma-arter förekommer. Serumprov från patienter med andra maskinfektioner kan ge korsreaktioner i ICT och ELISA

Serologisk kontroll rekommenderas inte på grund av svårtolkade resultat. Om det ändå önskas serologisk kontroll rekommenderas den minst 12 månader efter insatt behandling på grund av långsam antikroppsutveckling. Observera att avsaknad av titersänkning inte är en direkt indikation på terapisvikt.