Schistosoma spp. (feces)

Mikroskopisk påvisning av maskägg i feces efter koncentrering.

Analystyp
Indikation Badat/vadat i infekterat vatten i endemiskt område. Feber, eosinofili, hudutslag; diarré, granulom i lever och tarm.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Prov tas tidigast 10-12 veckor efter infektionstillfället.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
Gå till toppen av sidan