Analystyp
Indikation Feber, buksmärtor, eosinofili, förhöjt serum IgE, leverförstoring (visceral larva migrans); korioretinit (ocular larva migrans).
Provmaterial Blod utan tillsats, serum.
Provtagnings­anvisningar

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 2 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Korsreaktion med andra maskar förekommer.

Analysresultatet svaras ut som ett index. Index är OD-värde prov/OD-värde cut off, så en index på 1 eller högre är positivt resultat.