Analystyp
Indikation Förhöjd IgE-produktion och eosinofili, Löfflers syndrom, tarmsymtom.
Provmaterial SAF- eller formalin-fixerad feces, utsöndrad mask.
Provtagnings­anvisningar

Feces tas cirka 8-12 veckor efter troligt infektionstillfälle.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info