Analystyp
Indikation Analklåda, framför allt kvälls- och nattetid.
Provmaterial Tejpprov.
Provtagnings­anvisningar

Provet tas några timmar efter sänggående eller på morgonen innan toalettbesök eller dusch/bad. Den klistriga sidan av en cirka 10 cm lång genomskinlig tejpremsa trycks på flera ställen mot huden runt anusöppningen; därefter fästs tejpbiten på ett objektglas.

Transport Tejpbiten fästs på ett objektglas som förvaras i transporthylsa under transporten och fram till avläsningen.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Undersökning av fecesprov för mikroskopisk påvisning av ägg i feces efter formalin/etylacetat koncentration rekommenderas inte eftersom den har lägre känslighet för påvisning av Enterobius-ägg än tejpprov. Endast cirka 5 procent av diagnosticerade fall har maskägg i feces.