Fasciolopsis buski

Mikroskopisk påvisning av maskägg i feces efter koncentration; identifiering av mask (efter behandling).

Analystyp
Indikation Buksmärtor, diarré, eosinofili; vanligtvis asymtomatisk.
Provmaterial SAF- eller formalinfixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Provet tas cirka 3 månader efter infektionstillfället.

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
Gå till toppen av sidan