Mässlingsvirus (molekylär typning)

Molekylär typning av morbilli-virus med sekvensering.

Analystyp
Indikation

Vid positiv mässlingsdiagnos ska prov skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning. Mässling övervakas för att följa effekterna av vaccinationsprogrammet och för att uppfylla Världshälsoorganisationens (WHO) och Sveriges krav på övervakning för att verifiera elimineringsstatus. Övervakningsprogrammet samt typning används även för att möjliggöra smittspårning vid utbrottssituation, upptäcka ev. vaccingenombrott samt kunna fastställa sannolikt smittland (inhemsk vs. utlandssmitta).

Provmaterial

Nasopharynx-/svalgprov, urin eller CSF.

Provtagnings­anvisningar

Volym: 280 µL. Även mindre mängd provmaterial kan användas, men då med lägre känslighet som följd.

Transport
  • Prover förvaras i frys eller kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Analysen utförs året runt cirka en gång per månad.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Endast prov som blivit positivt i analys vid annat laboratorium skickas till Folkhälsomyndigheten för genotypning samt för verifiering av serologiskt fynd.

Gå till toppen av sidan