Analystyp
Indikation

Ett urval av positiva rotavirusprover från mikrobiologiska laboratorier i hela landet samlas in av Folkhälsomyndigheten för molekylär typning. Syftet med övervakningsprogrammet är att övervaka trender för cirkulerande rotavirusgenotyper efter införandet av rotavirusvaccin i det allmänna barnvaccinprogrammet.

Provmaterial

Feces alt. fecessuspension eller kräkning i rör/burk utan tillsats.

Provtagnings­anvisningar

Vid korttidsförvaring, ≤ 1 månad, förvaras proverna i +4 ˚C. Vid långtidsförvaring, > 1 månad, bör proverna förvaras i -70˚C.

Transport

Prover förvaras kortare tid i +4˚C i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur.

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Prover insamlas året runt och ett urval analyseras batchvis i slutet av kalenderåret.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.