Rotavirus

Molekylär typning med sekvensering av rotavirus.

Analystyp
Indikation

Ett urval av positiva rotavirusprover från mikrobiologiska laboratorier i hela landet samlas in av Folkhälsomyndigheten för molekylär typning. Syftet med övervakningsprogrammet är att skapa en baslinje för Sverige avseende molekylär epidemiologi inför (ett eventuellt) införande av rotavirusvaccin i det allmänna barnvaccinprogrammet. Urvalet görs så att en balanserad fördelning av kön/län/ålder erhålls.

Provmaterial

Feces alt. fecessuspension eller kräkning i rör/burk utan tillsats.

Provtagnings­anvisningar

Vid långtidsförvaring förvaras proverna i -70˚C.

Transport
  • Prover förvaras kortare tid i +4˚C i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Prover insamlas året runt och ett urval analyseras batchvis i slutet av kalenderåret.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Gå till toppen av sidan