Rotavirus (Molekylär typning)

Lyssna

Molekylär typning med sekvensering av rotavirus.

Indikation

Ett urval av positiva rotavirusprover från mikrobiologiska laboratorier i hela landet samlas in av Folkhälsomyndigheten för molekylär typning. Syftet med övervakningsprogrammet är att övervaka trender för cirkulerande rotavirusgenotyper efter införandet av rotavirusvaccin i det allmänna barnvaccinprogrammet.

Provmaterial

Feces alt. fecessuspension eller kräkning i rör/burk utan tillsats.

Provtagnings­anvisningar

Vid korttidsförvaring, ≤ 1 månad, förvaras proverna i +4 ˚C. Vid långtidsförvaring, > 1 månad, bör proverna förvaras i -70˚C.

Transport

Prover förvaras kortare tid i +4˚C i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur.

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid
Prover insamlas året runt och ett urval analyseras batchvis i slutet av kalenderåret.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja

Fynd av rotavirus är anmälningspliktigt och anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.