Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba spp (akantamöba) (Odling)

Lyssna

Version 9. 2022-09-22.

Provmaterial

  • Skrap från hornhinna
  • Biopsi från hornhinna, hjärnvävnad och/eller hud
  • Cerebrospinalvätska

Provtagning

Provtagning fredagar bör undvikas då provet då ej når Folkhälsomyndigheten förrän på måndagen.

Hornhinneskrap

Hornhinneskrap ska tas på riktad misstanke, ej som rutinåtgärd vid infektiös keratit. Provtagningen bör ske snarast möjligt men göras dagtid av ögonläkare som är väl förtrogen med provtagning från hornhinnan. Ett korrekt taget och ordentligt prov är avgörande för analysen.

  1. Bedöva ögat ordentligt med lokalbedövningsdroppe
  2. Skrapa med främmandekroppsinstrument, provet ska vara synligt för blotta ögat. Abradera epitelet över keratiten. Skrapa lite djupare i den mest perifert belägna delen av keratiten.
  3. För över provet i ett sterilt/rent provrör (urinprovsrör-typ) med skruvkork. Skrapa flera gånger för att säkerställa tillräckligt material. Det går bra att doppa ned instrumentet i NaCl-lösningen för att få provet att släppa alternativt att spola ned provet i röret med NaCl. Provtagningsinstrumentet i sig ska aldrig skickas med.
  4. Avsluta med att fylla provröret helt med NaCl-lösning.

Biopsi

Biopsi utförs enligt lokal rutin och provet skickas i rent provtagningsrör (urinprovsrör-typ) med skruvkork. Röret fylls avslutningsvis helt med NaCl-lösning.

Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska skickas i ett sterilt rör.

Adress

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Provmottagning
171 82 Solna

Tel 010-205 24 44 eller kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se