Acanthamoeba

Mikroskopisk påvisning av cystor/trofozoiter efter in vitro-isolering.

Analystyp
Indikation Keratit, ögonsmärta, påverkad synförmåga; differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling. Subakut eller kronisk encefalit (GAE = chronic granulomatous amebic encephalitis,) och/eller granulomatösa hudskador hos immunsupprimerade patienter.
Provmaterial Skrap, biopsi från hornhinnan, kontaktlinser eller linsvätska. Vid misstänkt Acanthamoeba-infektion hos immunsupprimerad patient kan även liquor, hjärn- eller hudbiopsi, bronchoalveolärsköljvätska (BAL), etc. undersökas.
Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba (PDF, 63 kB)

Transport

Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas.

Svarstid Inom 7 dagar (positivt fynd rapporteras omedelbart)
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
Gå till toppen av sidan