Analystyp
Indikation

Keratit, ögonsmärta, påverkad synförmåga, differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling.

Provmaterial

Ögonskrap, biopsi från hornhinnan.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Acanthamoeba spp (akantamöba)

Transport

Snabb transport främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur. Provmaterialet får inte frysas.

Svarstid Inom 14 dagar (positivt fynd rapporteras omedelbart)
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

PCR utförs om odling blir negativ.