Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av brucellos.
Provmaterial

Blod, benmärg, sternalpunktat, aspirat, vävnad eller biopsi.

Vid frågor kontakta Folkhälsomyndigheten.

Provtagnings­anvisningar

Blod eller benmärg injiceras omedelbart efter provtagning i aerob blododlingsflaska. För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods. Patientprover som 1) är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373 eller 2) Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814. För mer information se "Packa provet rätt" i rutan till höger.

Svarstid 1–14 dagar efter provets ankomst till laboratoriet. Preliminärt PCR-svar ges inom 1–2 dagar förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits. Preliminärt skriftligt svar skickas inom en vecka. Slutgiltigt/skriftligt svar skickas efter 14 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Samtlig bakterieväxt artidentifieras med MALDI-TOF (Bruker) och svaras ut till inremitterande.
  • På begäran skickas (icke brucella spp) isolat åter till inremitterande laboratorium.
  • Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot Brucella spp utförs också på Folkhälsomyndigheten (enheten för högpatogena virus). Se analyskatalogen för ytterligare beskrivning

Resistensbestämning

Resistensbestämning görs med E-test för alla nyupptäckta brucella spp isolat för följande preparat (Rifampicin, Doxycycline/ tetracyklin, Ciprofloxacin, Gentamicin, och Trimsulfa).