Brucella (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning (IgM och IgG) i serum med ELISA.

Indikation

Vid klinisk misstanke om brucellos (dock ej Brucella canis) samt vid kontroll av antikroppar hos exponerad laboratoriepersonal. Vid klinisk misstanke om infektion med Brucella canis rekommenderas i första hand prov för odling och PCR.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 10 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.