Analystyp
Indikation

Vid klinisk misstanke om brucellos (dock ej Brucella canis) samt vid kontroll av antikroppar hos exponerad laboratoriepersonal. Vid klinisk misstanke om infektion med Brucella canis rekommenderas i första hand prov för odling och PCR.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 10 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.
Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.