Coxiella burnetii (Q-feber) (PCR)

Lyssna

Detektion av Coxiella buretii-DNA med realtids-PCR.

Indikation
Vid klinisk misstanke om och verifiering av Q-feber.
Provmaterial
 • Akut sjukdom: helblod i EDTA-rör och serum inom14 dag och före insatt antibiotikabehandling.
 • Kronisk sjukdom: hjärtklaff och andra vävnader, tidigast 6 veckor efter
  exponering och upp till flera år.
 • PCR kan också utföras på cerebrospinalvätska, pleura vätska, benmärg, ben
  biopsier, lever biopsier, bröstmjölk, moderkaka, och fostervävnad.
Provtagnings­anvisningar

Ange behandlingsstatus.

Transport

Helt blod transporteras i kyltemperatur . Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.

 1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
 2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt.

Svarstid
1-5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
 • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska alltid anges vid insändande av prov för coxiella PCR.
 • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
 • Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot Coxiella burnetii utförs.