Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om och verifiering av Q-feber.
Provmaterial Helblod i EDTA-rör.
Provtagnings­anvisningar
Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 1-2 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.