Leishmania spp. (PCR)

Lyssna

Påvisning av parasitens DNA i provmaterial.

Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat provmaterial i RPMI-transportmedium eller i fysiologisk koksaltlösning.

Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion eller lymfkörtel.

Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp (PCR)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Realtids-PCR är känsligare än mikroskopi och snabbare än odling. Odling är viktig som komplement när molekylära tekniker är otillräckliga.

Vid positivt PCR resultat kan parasiten artbestämmas med molekylär typning.

Läs mer: Leishmania spp. (Molekylär typning)