Analystyp
Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat provmaterial i RPMI-transportmedium eller i fysiologisk koksaltlösning.

Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion eller lymfkörtel.

Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Realtids-PCR är känsligare än mikroskopi och snabbare än odling. Odling är viktig som komplement när molekylära tekniker är otillräckliga.

Vid positivt PCR resultat kan parasiten artbestämmas med molekylär typning, se Leishmania molekylär typning.