Analystyp
Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat provmaterial i RPMI-transportmedium.

Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion eller lymfkörtel.

Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 2-3 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Artbestämning av Leishmania görs med sekvensering. Metoden kan skilja mellan de flesta Leishmania-arter. I undantagsfall kan typning endast påvisa olika Leishmania komplex.