Leishmania spp. (Molekylär typning)

Lyssna

Artbestämning med hsp 70 sekvensering.

Indikation

Efter vistelse i endemiskt område: långvarig kutan sårbildning, diffusa kutana noduli eller plack, långvarigt näs- eller munsår (slemhinnor), anorexi, viktminskning, förstorad lever och mjälte, benmärgspåverkan.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat provmaterial i RPMI-transportmedium.

Kutan eller mukokutan infektion: biopsi, aspirat från lesion eller lymfkörtel.

Visceral infektion: biopsi/aspirat från benmärg, mjälte, lever, lymfkörtel; EDTA-blod.

Provtagnings­anvisningar

Provtagningsanvisningar för Leishmania spp

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
10-15 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Artbestämning av Leishmania görs med sekvensering. Metoden kan skilja mellan de flesta Leishmania-arter. I undantagsfall kan typning endast påvisa olika Leishmania komplex.