Analystyp
Indikation Vid misstanke om rabies.
Provmaterial Saliv, hårfollikelbiopsi, hjärnmaterial (biopsi, obduktionsmaterial).
Provtagnings­anvisningar

Saliv samlas i sterilt provrör.

Vävnad (hårfollikel, hjärna) läggs i lätt fuktad (koksalt) gasväv i steril provtagningsburk.

Transport Saliv och vävnadsmaterial sändes omgående i kyltransportör till laboratoriet.
Svarstid Svar lämnas inom 12 tim efter provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om rabies ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning.