Analystyp
Indikation Vid misstanke om West Nile-virusinfektion efter vistelse i endemiskt område.
Provmaterial

Helblod, EDTA-rör. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.
Cerebrospinalvätska, sterilt rör. Minsta volym 0,2 mL.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 3 arbetsdagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmäls som viral meningoencefalit.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.