Analystyp
Indikation

Vid misstanke om West Nile-virusinfektion efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.
Cerebrospinalvätska, sterilt rör. Minsta volym 0,2 mL.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom en vecka
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäl som viral meningoencefalit.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras med IgG-antikroppsbestämning med IF.

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.