Influensavirus A och B (resistensbestämning)

Genotypisk och fenotypisk resistensbestämning avseende neuraminidashämmare.

Analystyp
Indikation

Vid misstanke om resistens mot neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu, Ebilfumin) och /eller zanamivir (Relenza), samt vid övervakning av antiviral resistens bland cirkulerande influensastammar inom det nationella övervakningsprogrammet för influensa.

Provmaterial

Näsprov, nasopharynxsekret (NPH), bronkoalveolärsköljvätska (BAL), likvor, svalgprov, svalgsköljvätska, biopsier, obduktionsmaterial och isolat.

Provtagnings­anvisningar

Volym (gäller ej näsprov/biopsi): Minst 300 µL om möjligt.

Näsprov taget med flockad pinne.

Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med NaCl/medium.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg. För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Tre arbetsdagar för analys utförd med Sanger-sekvensering. C:a 7 arbetsdagar för kompletterande analys med Next Generation Sequencing.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.

Se under rubriken Övrig info.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS – alla fall av influensa är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan görs av det laboratorium som utfört primärdiagnostiken”

Fenotypisk analys av resistens utförs främst i övervakningssyfte då denna analys kräver odlat virus.

Gå till toppen av sidan