Influensavirus A och B (Resistensbestämning)

Lyssna

Genotypisk resistensbestämning med sekvensering.

Indikation

Vid misstanke om resistens mot neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu, Ebilfumin) och/eller zanamivir (Relenza).

Vid misstanke om resistens mot baloxavirmarboxil (Xofluza).

Provmaterial

Näsprov, nasofarynxsekret, BAL, cerebrospinalvätska, svalgprov, svalgsköljvätska, biopsi, obduktionsmaterial, isolat.

Önskvärd provvolym: minst 300 µl (gäller ej näsprov/biopsi).

Provtagnings­anvisningar

Näsprov taget med flockad pinne (Copan). Nasofarynxsekret i cirka 1 ml NaCl i sterilt rör. BAL i sterilt rör. Svalgsköljvätska: cirka 5 ml i NaCl i steril rör. Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med cirka 1 ml NaCl eller medium.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid
C:a sju arbetsdagar. Analysen utförs även inom ramen för den nationella influensaövervakningen, och sammanfattas i veckorapporterna för influensa. Se analys ”Influensa A och B (övervakning)”.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej

Dock är fall av influensa A och B anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Anmälan görs av det laboratorium som utfört primärdiagnostiken.

Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Ange tydligt på remissen i de fall analysen skall utföras "brådskande" (svarstid inom cirka sju arbetsdagar, avgiftsbelagd, se prislista). I annat fall utförs analysen inom ramen för den nationella influensaövervakningen och sammanfattas i veckorapporterna för influensa.

Ange vilken/vilka antiviral/er frågeställningen gäller (oseltamivir, zanamivir, baloxvirmarboxil).

Influensavirus A och B (Resistensbestämning)