Analystyp
Indikation

Vid misstanke om resistens mot neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu, Ebilfumin) och/eller zanamivir (Relenza).

Provmaterial

Näsprov, nasopharynxsekret, BAL, cerebrospinalvätska, svalgprov, svalgsköljvätska, biopsi, obduktionsmaterial, isolat.

Önskvärd provvolym: minst 300 µl (gäller ej näsprov/biopsi).

Provtagnings­anvisningar

Näsprov taget med flockad pinne (Copan). Nasofarynxsekret i cirka 1 ml NaCl i sterilt rör. BAL i sterilt rör. Svalgsköljvätska: cirka 5 ml i NaCl i sterilt rör. Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med cirka 1 ml NaCl eller medium.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg. För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid Tre arbetsdagar för analys utförd med Sanger-sekvensering. C:a sju arbetsdagar för kompletterande analys (i det fall fullständigt analysresultat inte erhålls med Sangersekvensering, t.ex. p.g.a. svagt prov) med Next Generation Sequencing (NGS). Analysen utförs även inom ramen för den nationella influensaövervakningen, och då inom tre veckor, se analys ”Influensa A och B (övervakning)”.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.

Dock är fall av influensa A och B anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Anmälan görs av det laboratorium som utfört primärdiagnostiken.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Se prislista vid brådskande analys med svarstid inom tre dagar, med eventuell kompletterande analys (vid svagt prov) inom c:a sju arbetsdagar. Analys inom ramen för den nationella influensaövervakningen utförs avgiftsfritt inom tre veckor.

Ange tydligt på remissen i de fall analysen skall utföras "brådskande" (svarstid inom tre respektive sju arbetsdagar, avgiftsbelagd). I annat fall utförs analysen inom ramen för den nationella influensaövervakningen inom tre veckor (avgiftsfritt).