Influensavirus A och B (PCR)

Enstegs-PCR för influensavirus A och B med efterföljande subtypning/linjetypning, sekvensering och isolering.

Analystyp
Indikation

Övervakning görs för att kunna informera sjukvård, myndigheter och allmänhet om förekomst och spridning av influensa i landet. Analyserna utförs inom det nationella övervakningsprogrammet för influensa. Detta omfattar sentinelprovtagning (anmälda deltagare) och laboratorieövervakning. Laboratorieövervakning innebär att influensapositiva prover som analyserats på landets mikrobiologiska laboratorier skickas till Folkhälsomyndigheten i början, mitten och slutet av säsongen för bland annat analys av subtyp och linjetyp, vaccinlikhet och antiviral resistens. Vid lokala utbrott, misstanke om vaccinationsgenombrott och antiviral resistens skall prov skickas till Folkhälsomyndigheten.

Provmaterial

Näsprov, nasopharynxsekret (NPH) och bronkoalveolär-sköljvätska (BAL).

Andra typer av provmaterial kan analyseras utanför ackrediteringens omfattning t.ex. likvor, svalgprov, svalgsköljvätska, biopsier, obduktionsmaterial och isolat.

Provtagnings­anvisningar
  • Näsprov taget med flockad pinne.
  • NPH i cirka 0,5-1 mL NaCl i sterilt rör.
  • BAL minst 300 µL.
  • Svalgsköljvätska (cirka 5 mL NaCl) i sterilt rör.
  • Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med cirka 1 mL NaCl/mediumL.
Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg. För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Svaras ut allteftersom analyserna är klara.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

PCR-analyser utförs inom sentinelövervakningen. Ett representativt urval av prover från sentinelprovtagning och laboratorieövervakning karaktäriseras vidare med isolering och sekvensering. Sekvensering är inte en ackrediterad metod.

Detta är en del av WHO-uppdraget som nationellt influensa-center (NIC). All data rapporteras veckovis på Folkhälsomyndighetens hemsida och till ECDC och WHO. Data samt isolat skickas till WHO för att bistå vid framtagning av vaccinstammar.

Gå till toppen av sidan