Analystyp
Indikation

Isolat från barn (0-5 år) med invasiv sjukdom ingår i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Serotyp påvisas med sekvensering (NGS). Serotypning utförs även vid epidemiologiska frågeställningar och vid misstänkt vaccinationsgenombrott.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid Ingen bestämd svarstid.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Haemophilus influenzae kan delas in i 6 serotyper (a, b, c, d, e, f) beroende på förekomst av olika kapslar. Framför allt förekomst av typ b-kapsel har associerats med allvarliga infektioner. Vaccination mot typ b (Hib vaccin) är idag inkluderat i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Följesedlar