Haemophilus influenzae (Verifikation/Serotypning)

Lyssna

Påvisning av serotyp med sekvensering (NGS).

Indikation

Invasiva isolat av Haemophilus influenzae ingår i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Serotyp påvisas med sekvensering (NGS). Serotypning utförs även vid epidemiologiska frågeställningar och vid misstänkt vaccinationsgenombrott.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid
Ingen bestämd svarstid.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Vid invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae.
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Haemophilus influenzae kan delas in i 6 serotyper (a, b, c, d, e, f) beroende på förekomst av olika kapslar. Framför allt förekomst av typ b-kapsel har associerats med allvarliga infektioner. Vaccination mot typ b (Hib vaccin) är idag inkluderat i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Följesedlar och försättsblad