Analystyp
Indikation Serotypning görs vid epidemiologisk frågeställning och vid misstänkt vaccinationsgenombrott.
Provmaterial Haemophilus-isolat i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats samt diagnos.
Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Haemophilus influenzae kan delas in i 6 serotyper (a, b, c, d, e, f) beroende på förekomst av olika kapslar. Framför allt förekomst av typ b-kapsel har associerats med allvarliga infektioner. Vaccination mot typ b (Hib vaccin) är idag inkluderat i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Primärodling görs på lokalt laboratorium.