April

  • Enkät ska ge svar om ungas hälsa och sexualitet

    Publicerat

    Användning av preventivmedel, sexuella erfarenheter och vad man har lärt sig i skolan om kroppen. Det är några av de frågor som unga i åldrarna 15-29 år får svara på i en enkät från Folkhälsomyndigheten.

Gå till toppen av sidan