Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenteras inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Berättelser, grafik och fakta på sajten skyddaantibiotikan.se och på Facebook visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö.

Stora regionala skillnader

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten.

Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.

Texkning som visar en trave kartoger lika hög som Kebnekaise

De regionala skillnaderna i antibiotikaförskrivning visar att man behöver arbeta kontinuerligt med dessa frågor inom hälso- och sjukvården, men även brett i samhället.

– Vi kan alla hjälpas åt genom att förebygga infektioner och använda antibiotika på rätt sätt och bara när det behövs, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Alla kan bidra till att hejda resistensen

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

– I Sverige har vi en god djurvälfärd och friska djur, och friska djur behöver inte antibiotika. Vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika till djur. Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter arbetet för att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier för att även framöver ha möjlighet att behandla människor och djur med verksamma antibiotika, säger Elisabet Lindal, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Fakta: Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Om Skydda antibiotikan

23 myndigheter och organisationer står bakom Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer:

Ta del av fakta, berättelser och grafik på Skyddaantibiotikan.se
Följ oss på Facebook

Om uträkningen
Under 2015 var Västerbotten det landsting som hade lägst antibiotikaförsäljning på 252 recept per tusen invånare och år. Om övriga invånare i Sverige skulle ha motsvarande andel försäljning per tusen invånare och år, skulle det motsvara 684 035 färre antibiotikarecept på ett år. För att illustrera skillnaden har varje recept översatts till en vanlig förpackning penicillin. Staplar man dessa förpackningar på varandra motsvarar det höjden på nio Kebnekaise.

Kategori: Pressmeddelande