Folkhälsomyndigheten har, tillsammans med Sveriges landsting och regioner, beslutat inrätta ett nationellt laboratorienätverk. Syftet är att uppnå en minskad sårbarhet, ökad effektivitet och en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hälso- och sjukvården.

För att täcka hälso-och sjukvårdens behov av mikrobiologiska analyser har 35 prioriterade områden för de nationella referenslaboratorierna utsetts.

Alla kliniska mikrobiologiska laboratorier med uppdrag för hälso- och sjukvården i Sverige kan nu söka uppdrag som nationellt referenslaboratorium. Ansökan kan gälla för ett eller flera mikrobiologiska områden. Det är också möjligt för två eller fler laboratorier att i samverkan söka ett uppdrag som ett nationellt referenslaboratorium.

De nationella referenslaboratoriernas uppdrag utgår från följande fem funktioner:

  • Referensdiagnostik
  • Referensmaterial
  • Expertrådgivning
  • Utveckling och samverkan
  • Omvärldsbevakning och beredskap

Uppdraget som nationellt referenslaboratorium kommer att pågå under perioden 1 juli 2017–31 december 2019.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 21 april 2017.

Ansökan har stängt

Kategori: Nyhet