Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i landet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under vecka 31 ökade de rapporterade fallen av covid-19 något på nationell nivå. Smittspridningen i samhället speglas i det ökade antalet nyinlagda med covid-19 inom intensivvården och de som avlider med covid-19. Nivåerna är fortsatt betydligt lägre än tidigare under pandemin.

Under vecka 31 rapporterades 5 865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30. Ökningen ses i de flesta åldersgrupper samt bland boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och personer med hemtjänst.

Den ökade smittspridningen under sommaren har lett till ett ökat antal nyinlagda patienter på IVA med covid-19 och personer som avlider med covid-19. Ökningarna sker från låga nivåer.

Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 31. De föregående tre veckorna rapporterades 51 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19, i medeltal 17 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Hittills har 94 fall rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 29. Föregående tre veckor (vecka 26–28) var medeltalet 51 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 29 hade 55 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO.

– Nu när allt fler återvänder till sina arbetsplatser och skolorna startar efter sommaren är det viktigt att vara uppmärksam och stanna hemma och undvika kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Att vaccinera sig och ta de påfyllnadsdoser som man erbjuds är fortsatt det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Läs mer: