Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige i stort sett oförändrat

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De bekräftade fallen av covid-19 under vecka 32 ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.

Under vecka 32 rapporterades 5 750 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en minskning på nationell nivå med två procent jämfört med vecka 31. På särskilda boenden för äldre (SÄBO) var antalet rapporterade fall något färre än föregående vecka, och något fler fall rapporterades bland personer med hemtjänst.

Hittills har 16 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 32. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 17 nyinlagda patienter på IVA per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Hittills har 92 fall rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 30. Föregående tre veckor (vecka 27–29) var medeltalet 76 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 30 hade 51 personer hemtjänstinsatser eller var boende på SÄBO. Den ökade smittspridningen under sommaren, från låga nivåer, har lett till att fler avlider med covid-19.

– Nu när skolorna börjar och de flesta är tillbaka på sina arbeten efter sommaren vet vi sedan tidigare att allt fler får luftvägsinfektioner. Om du blir sjuk med symtom som kan vara covid-19, som feber, halsont, hosta eller snuva är det viktigt att du stannar hemma, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

– Är du vuxen och ännu inte vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Vaccination skyddar mot svår sjukdom och död.

Läs mer:

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Aktuell veckorapport om covid-19