Undersökning mäter förekomst och antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i befolkningen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten genomför nu en tionde undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sveriges befolkning. Samtidig undersöks förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Erbjudandet om att delta i undersökningen skickas ut den 22 augusti.

Resultaten från undersökningen bidrar med värdefull kompletterande information kring förekomsten av viruset som orsakar covid-19 i befolkningen. Den kommer också att ge ytterligare information om förekomsten av antikroppar mot covid-19 hos personer som har haft infektionen eller vaccinerat sig.

Flera tusen bjuds in

Cirka 7 000 personer bjuds in för att delta i undersökningen, som genomförs den 26–29 september. De personer som får erbjudandet är i åldrarna 2–96 år och ingår i en befintlig panel med slumpvis utvalda personer. Folkhälsomyndigheten uppmanar även personer som har vaccinerats mot covid-19, eller som har haft covid-19, att delta. Det går inte att anmäla sig till undersökningen om man inte är inbjuden.

Egen provtagning

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg och saliv, och även ta ett blodprov genom ett stick i fingret. Deltagarna får välja om de vill genomföra båda provtagningarna eller endast en.

För genomförandet av undersökningen har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten, som framför allt hjälper till med upphämtningen av prover från deltagarnas hem.

Läs mer