Nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Från den 1 mars 2023 gäller nya regler för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Reglerna innebär bland annat en återgång till de krav på denaturering av desinfektionsmedel som gällde före pandemin. Nya krav ställs också på kontrollbolag som utför extern kontroll.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (HSLF-FS 2022:63) och föreskrifter om uppgiftsinhämtning för statistik och tillsyn enligt alkohollagen (HSLF-FS 2022:64).

Krav på ackreditering av kontrollorgan

Verksamheter som säljer teknisk sprit ska anlita ett ackrediterat kontrollorgan i enlighet med lag (1992:1119). Företaget som är kontrollorgan ska ansöka om ackreditering hos Swedac. Vid behov finns en övergångsbestämmelse som gör det möjligt att anlita ett bolag som inte är ackrediterat fram till den 1 november 2023, under förutsättning att bolaget har ansökt om ackreditering.

Ändrade krav för denaturering

Flera denatureringsmetoder har ändrats. Det gäller bland annat för kosmetiska produkter, drivmedel, desinfektionsmedel och rödsprit. Denatureringsmetoderna har nu också sammanställts i en bilaga till föreskrifterna.

Ändrade krav på rapportering av teknisk sprit

Uppgifter om teknisk sprit ska lämnas till Folkhälsomyndigheten varje år för perioden 1 januari – 31 december och första gången senast den 1 mars 2024.

Läs mer