Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter behövs för att skydda barn och unga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Att använda tobaks- och nikotinprodukter är fortsatt vanligt både bland män och kvinnor i Sverige. Bland unga ökar användningen av e-cigaretter och nikotinsnus. För att skydda unga personer från beroende och hälsorisker behövs en mer likvärdig lagreglering av tobaks- och nikotinprodukter, anser Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen och SBU sammanställt kunskap om skadeverkningar av olika tobaks- och nikotinprodukter, på uppdrag av regeringen. Rapporten visar att det är fortsatt vanligt att använda tobaks- eller nikotinprodukter i Sverige, var tredje man och var femte kvinna uppger att de gör det. Samtidigt skiljer sig användandet i befolkningen utifrån faktorer som kön, ålder och utbildning, vilket bidrar till ojämlikheter i hälsa.

Ökad användning av nya nikotinprodukter

Tobaksrökningen minskar sedan länge hos både män och kvinnor, medan snusanvändandet har ökat under de senaste åren efter att ha varit relativt oförändrat en tid. Användningen av nyare nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter är högst bland unga och ökar.

– Alla typer av tobaks- och nikotinprodukter kan leda till beroende och innebära hälsorisker. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp. Vi vet också att unga personer som använder e-cigaretter eller snus kan börja röka med tiden. Att användningen av nikotinsnus och e-cigaretter ökar bland unga är en bekymmersam utveckling som måste brytas, säger avdelningschef Josefin P Jonsson.

Utökad reglering behövs

Folkhälsomyndighetens rapport visar att kunskapsläget om de olika produkternas skadeverkningar varierar, bland annat beroende på hur länge produkterna har funnits på marknaden och hur mycket forskning som bedrivits. För flera av produkterna är kunskapen om hälsoriskerna än så länge mer begränsad. Att kunskap saknas betyder inte att hälsorisker kan uteslutas. Alla tobaks- och nikotinprodukter innehåller nikotin som är giftigt, starkt beroendeframkallande och kan innebära risker för hälsan.

– Folkhälsomyndigheten anser att tillgängligheten och efterfrågan på tobaks- och nikotinprodukter behöver minska, framförallt för att skydda barn och unga. Det behövs en reglering av dessa produkter som är mer lik den skyddslagstiftning som finns för tobaksrökning, bland annat när det gäller förbud mot smaktillsatser, reglering av nikotinhalt och marknadsföringsförbud, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Det är också viktigt att fortsätta följa ny forskning om olika tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker och skadeverkningar.

Läs mer