Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november och april. Statistik från landets laboratorier och sökningar på 1177.se visar att säsongen nu är igång, och att spridningen av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället.

– Hur omfattande spridningen blir den här säsongen går inte att säga. Förra året blev säsongen tuffare än vanligt med många inrapporterade fall. Dessutom såg vi för första gången någonsin två toppar under en säsong, vanligtvis ser vi bara en topp som brukar infalla i februari eller mars. Troligtvis var den tuffare säsongen en effekt av att det året innan knappt rapporterades in några fall alls, säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Mycket smittsamt virus

Viruset som orsakar vinterkräksjuka är mycket smittsamt. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället. För att minska smittrisken bland inneliggande patienter behöver rutinerna för god vårdhygien inom sjukvård och omsorg följas.

– Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för att smittan sprids vidare och att man själv insjuknar minskas, säger Elsie Ydring.

Personer som har vinterkräksjuka eller misstänker att de kan ha smittats, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer för att förhindra smittspridning. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skolor och förskolor.

De flesta typerna av handdesinfektion har inte tillräcklig effekt mot vinterkräksjukeviruset. Ofta är det stora mängder virus som behöver tvättas bort. Därför rekommenderas noggrann rengöring med tvål och vatten. Efter handtvätt kan handdesinfektion användas eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som kan göra oss sjuka.

Figur. Grafen visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka (blå linje) som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

I bilden visas ett linjediagram som beskriver sökmönstret för ordet vinterkräksjuka på 1177.se. I diagrammet ser man en blå kurva som visar att sökningarna nu passerat den statistiska gräns (en grön linje) vi definierat som en indikator på att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället.”

Fakta om vinterkräksjukan

  • Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen och genom kräkningar.
  • Virus kan överleva länge i miljön och smitta från t ex textilier.
  • Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.
  • Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Läs mer