Minskad smittspridning av influensa och RS-virus efter intensiv vintersäsong

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Säsongen för influensa och RS-virus bedöms vara över efter en intensiv vinter. Högst smittspridning med flest bekräftade fall konstaterades i december 2022. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i hela landet och för personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på särskilda boenden för äldre, är det viktigt att vaccinera sig innan sommaren.

Folkhälsomyndighetens övervakning visar att årets influensasäsong har varit omfattande och dominerades fram till början av mars av influensa A, följt av en period där influensa B dominerade. Smittspridningen av influensa A nådde en hög nivå under december 2022 med flest bekräftade fall och IVA-vårdade patienter per vecka. Från februari till april ökade antalet fall av influensa B. Under denna period rapporterades det fortsatt flera nyinlagda patienter inom intensivvården med både influensa A och B.

– Spridningen av både influensa A och B bedöms nu vara nere på en låg nivå och epidemin bedöms vara över för den här säsongen. Under december 2022 hade vi ett ansträngt läge, då influensa, RS-virus, och covid-19 nådde höga nivåer samtidigt. Under varje period med ökad smittspridning är det personer som blir allvarligt sjuka men denna vinter var första gången vi såg en samtidig topp med alla tre sjukdomarna, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Årets säsong för RS-virus nådde höga nivåer av smittspridning i december 2022 och i januari 2023. Fler patienter har intensivvårdats med RS-virusinfektion jämfört med säsongerna innan pandemin. Drygt 30 procent av de intensivvårdade var spädbarn under 1 år. Spridningen av RS-virus har minskat sedan årsskiftet och fallen är sedan slutet av april nere på en låg nivå och säsongen bedöms vara över.

– Det har varit två vintersäsonger med många sjuka småbarn, vilket troligen hänger ihop med att det var få fall av RS-virus under pandemins första vinter. Det var många småbarn som ännu inte hade smittats av RS-virus och därmed hade en stor mottaglighet för infektionen, säger AnnaSara Carnahan.

Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande och domineras sedan länge av olika undervarianter till virusvarianten omikron. Under december 2022 ökade smittspridningen av covid-19 återigen kraftigt i Sverige. Antalet bekräftade fall, liksom antal inskrivna i slutenvård och intensivvård, var som högst runt årsskiftet men har därefter minskat och legat på samma nivå sedan i mars månad. Smittspridningen av covid-19 varierar mellan regionerna och väntas fortsätta även under sommarmånaderna. Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 innan sommaren.

Det rapporteras fortfarande in relativt många fall av vinterkräksjuka men de senaste veckorna har det minskat successivt och bedömningen är att toppen har passerats men säsongen är inte över. Årets säsong liknar till stor del säsongen 2021–2022 som var intensiv med ett stort antal inrapporterade fall.

Läs mer