Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Därför är det hög tid att se till att man är vaccinerad enligt gällande rekommendationer. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt viktigt att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, inte minst inför jul- och nyårshelgerna då många ses.

Spridningen av olika luftvägsvirus ökar vanligtvis på vintern då människor ses mer inomhus. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet rapporterade fall av covid-19 ökar jämfört med föregående veckor.

Fler fall av covid-19

Totalt rapporterades 4257 fall av covid-19 in i landet under vecka 47, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med veckan innan. Bland boende på särskilda boenden, SÄBO, och personer med hemtjänst var ökningen 24 respektive 11 procent. Under den första halvan av vecka 48 fortsatte antalet rapporterade fall i landet att öka. Även beläggningen av patienter med covid-19 inom slutenvården har ökat under den senaste veckan.

– Smittspridningen i landet ökar, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det. När allt fler smittas blir det än mer angeläget att man tar de vaccindoser som rekommenderas, säger avdelningschef Sara Byfors.

Alla som är över 65 år rekommenderas en påfyllnadsdos, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktor för allvarlig sjukdom. Exempel på riskfaktorer är hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma.

Läs mer