Antalet fall av covid-19 fortsätter öka

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, med regionala skillnader. Myndigheten får också signaler om att antalet sjukhusinläggningar ökar i flera regioner. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndighetens data fortsätter att visa ökningar av bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå. Under vecka 28 rapporterades drygt 4 700 nya fall av covid-19. Det innebär en ökning med 22 procent mellan vecka 27 och 28. Mellan vecka 26 och 27 låg ökningen på 7 procent. Ökningen under vecka 28 syns i fler än hälften av landets regioner.

Det kommer också signaler om en ökande vårdbelastning med fler personer med covid-19 som behöver sjukhusvård, men data över sjukhusvårdade rapporteras enbart från några regioner.

– Vi har en ökande samhällsspridning av covid-19 vilket innebär att det kan bli fler sjukhusinläggningar och även fler som avlider med covid-19. Nivåerna vi ser nu ligger högre än förra sommaren, men vi är inte i samma läge som i vintras när omikron spreds första gången, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Fallen fortsätter också att öka bland personer boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och personer med hemtjänst. Dessa personer ingår i de grupper som rekommenderas provtagning.

– Flera regioner bekräftar en ökad smittspridning inom äldreomsorgen och det ser vi allvarligt på. Det är viktigt att följa de rutiner som ska finnas på plats för att minska smittrisken för äldre och sköra. Det är också viktigt för alla över 65 år att ta de påfyllnadsdoser med vaccin som erbjuds, säger Anneli Carlander.

Nylinlagda på IVA

Hittills för vecka 28 har 12 personer med covid-19 rapporterats nyinlagda på IVA i sju regioner men det finns en viss fördröjning i statistiken. Medeltalet för de föregående tre veckorna är 8 personer.

Hittills har 35 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 26. Föregående tre veckor (v 23-25) var medeltalet 27 dödsfall per vecka. Enligt analyserna är redan nu antalet avlidna för vecka 27 fler än för vecka 26 och förväntas öka ytterligare.

Totalt provtogs 22 607 individer för covid-19 i Sverige under vecka 28. Av de provtagna var 23 procent positiva, vilket är högre än föregående veckor. Högst antal provtagna fanns i gruppen 80 år och äldre där 19 procent var positiva.

Omikronvarianten BA.5 är fortsatt dominerande och bedöms vara mer smittsam och kan ta sig förbi immunförsvaret både hos vaccinerade personer och de som har haft covid-19. Det finns fortfarande inget som tyder på att den skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom. Såväl vaccination som genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccination

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 78 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin är 70 procent.

Läs mer

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Aktuell veckorapport om covid-19