Begränsat antal vaccindoser mot apkoppor till exponerade personer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Sverige har tilldelats en begränsad mängd doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Dessa kommer att distribueras för att ges till personer som har exponerats för viruset. Vaccination är som enskild åtgärd inte tillräckligt för att bryta smittspridningen och övriga smittskyddsåtgärder är därför fortsatt viktiga.

Vaccinet Jynneos, som kan användas mot apkoppor, har tilldelats Sverige genom beredskapsmyndigheten Hera. Det råder en global brist på vaccinet och fördelningen till europeiska länder har gjorts utifrån befolkningsmängd och distribueras solidariskt till EU-länderna.

På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tagit fram en rekommendation för användning av vaccinet. Det aktuella vaccinet har inte använts brett mot apkoppor tidigare och det är inte klarlagt hur effektivt vaccinet är. Folkhälsomyndigheten har gjort en risk-nytta-bedömning för att kunna avgöra hur rekommendationen bör utformas. Syftet med vaccinationerna är att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen. Eftersom vaccinet inte räcker till alla kommer personer som har exponerats för viruset att prioriteras. Det innebär att rekommendationen endast omfattar så kallad postexpositionsprofylax (PEP).

– Det allra viktigaste för att bromsa den ökande smittspridningen är tidig identifiering av fall, smittspårning och förhållningsregler för konstaterade fall så att smittan inte förs vidare. Vaccinet är en del i smittskyddsarbetet men kan inte ersätta andra smittskyddsåtgärder, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Vaccindoserna kommer i första hand att distribueras till Stockholm, Göteborg och Malmö men Folkhälsomyndigheten kommer att ha vaccin även till andra regioner. Doserna kan räcka till ungefär 1 500 personer beroende på hur doserna används.

I Sverige bedöms ungefär 40 procent av alla fall ha blivit smittade inom landet. Hittills i utbrottet har överföringen av viruset skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

– Det viktigaste för att skydda sig själv och andra är att undvika sexuella kontakter och andra nära kontakter om det finns symtom som kan vara apkoppor. Tror man att man kan ha blivit infekterad eller utsatt för risk ska man kontakta sjukvården för bedömning och eventuell smittspårning, säger Sören Andersson.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och för även dialog med övriga nordiska länder och den europiska smittskyddmyndigheten ECDC. Rekommendationerna i Sverige kan därför komma att uppdateras.

Läs mer