Vaccin mot apkoppor kan ges till fler

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination som förebyggande behandling också till personer med en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus. Andra smittskyddsåtgärder krävs dock även fortsatt för att bromsa spridningen av apkoppor.

Även om effekten fortfarande inte är fullt ut klarlagd och vaccin mot apkoppor inte har använts brett tidigare så rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA medlemsstaterna att erbjuda vaccinet till individer som har en påtagligt förhöjd risk att exponeras för apkoppor. EMA har vidare möjliggjort för att ge vaccinet Jynneos i överhuden i stället för under huden. Genom att ge vaccinet på detta vis räcker det med en betydligt mindre dos vaccin.

Detta gör att det vaccin som Sverige har fått av EU:s beredskapsmyndighet Hera kan räcka för att behandla fler personer mot apkoppor än de cirka 1 500 som Folkhälsomyndigheten tidigare har räknat med.

Myndigheten kompletterar nu det tidigare beslutet om rekommendation för användning.

– Det är glädjande att vi nu kan rekommendera även en bredare användning och att fler personer kan få förebyggande behandling. Även om vi fortsatt har en brist på vaccin mot apkoppor kan fler nu erbjudas vaccination, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet ges till personer som ingår i en smittspårning och som har haft nära fysisk kontakt med någon som har apkoppor, för att minska risken att sjukdomen bryter ut. Nu kan även personer med påtagligt hög risk att exponeras för apkoppsvirus erbjudas vaccination i förebyggande syfte, som så kallad preexpositionsprofylax (PrEP). För närvarande är det män som har sex med män och som har många sexuella kontakter som bedöms ha påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus.

Tillgången är fortfarande begränsad. Det innebär att alla som riskerar att exponeras för apkoppor inte bedöms kunna erbjudas vaccin. Vilka individer som ska erbjudas vaccination avgörs av läkare på de mottagningar där vaccinet finns tillgängligt i regionerna.

– Det är den behandlande läkaren som bäst kan bedöma individens behov av vaccination, i enlighet med aktuell prioriteringsgrund från Folkhälsomyndigheten, säger Karin Tegmark Wisell.

Antalet fall av apkoppor ökar i Sverige, men med jämn ökningstakt. Enbart vaccin bedöms inte räcka för att bromsa utbrottet. Andra smittskyddsåtgärder behövs och är mycket viktiga även framöver, som tidig testning vid misstanke om att man kan ha blivit utsatt för smitta, och förhållningsregler och smittspårning vid konstaterade fall.

– Inte minst krävs en medvetenhet om att den här sjukdomen finns och sprids, och att många sexuella kontakter ökar risken att bli smittad, säger Karin Tegmark Wisell.

Läs mer