Fler erbjuds vaccin mot mpox

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Tillgången på mpox-vaccin ökar. För att ytterligare begränsa spridningen av mpox rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som löper ökad risk att drabbas av sjukdomen erbjuds vaccin.

Antalet nya sjukdomsfall har sjunkit väsentligt i Sverige och inom Europa. Hittills har 260 fall av mpox rapporterats i Sverige. Sedan Sverige sommaren 2022 fick tillgång till vaccin mot mpox har drygt tre tusen personer fått dos 1 och drygt två tusen personer dos 2. Tillsammans med andra smittskyddsåtgärder har det bidragit till att minska sjukdomsspridningen.

Vaccinet Jynneos, som kan användas mot mpox, har en god effekt enligt ett flertal vetenskapliga studier som genomförts under hösten 2022. Det råder dock en global brist på vaccinet. Sverige har tilldelats vaccin genom EU:s beredskapsmyndighet Hera, som fördelat och distribuerat vaccinet till EU-länderna utifrån befolkningsmängd.

Ökad tillgång gör att fler kan vaccineras

Tillgången till vaccin har nu ökat. Det innebär att vården kan erbjuda vaccin till fler. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som bedöms ha ökad risk att smittas med mpox erbjuds vaccin.

Det går bra att kontakta vården, exempelvis mottagningar för sexuell hälsa eller infektionskliniker, för rådgivning och frågor kring eventuell vaccination. Vilka mottagningar som har ansvar för vaccination kan variera mellan olika regioner. Den behandlande läkaren bedömer individens behov av vaccination utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det är angeläget att begränsa spridningen av mpox i så hög utsträckning som möjligt. Kontakta sjukvården för bedömning av behandlande läkare om du uppfattar att du har behov av vaccination, säger enhetschef Sören Andersson.

För personer som tidigare har vaccinerats mot smittkoppor räcker det med en dos vaccin. Övriga rekommenderas att ta två doser.

Utvidgning av målgrupper för mpox-vaccin Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccinering till följande grupper:

  • Män som har sex med män med ökad risk för mpox samt transpersoner som har sex med män, med ökad risk för mpox. Nu finns erfarenhet av vaccination av barn och unga. Därför kan vaccination även erbjudas till män som är 17 år eller yngre, tillhör någon av grupperna ovan och är i behov av vaccination.
  • Personer som har sex med män mot ersättning,
  • Personer med risk för exponering för mpox som behandlande läkare eller ansvarig chef med arbetsmiljöansvar bedömer är i behov av vaccination.

Läs mer

Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionsprofylax med mpox-vaccin