Frågor och svar om mpox

Lyssna

Frågor och svar om mpox (tidigare apkoppor) riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Mpox

Lyssna

Mpox (engelska mpox) är i grunden en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset kan även överföras mellan människor.

Sjukdomsinformation om mpox

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Blåsorna man får vid mpox kan påminna om både vattkoppor och herpes, som båda är betydligt vanligare än mpox. Du bör misstänka mpox om du får symtom och de senaste tre veckorna antingen haft nära kontakt med en person som haft symtom på mpox, eller om du haft ny sexuell kontakt. Det gäller särskilt, men inte enbart, om du är en man som har haft sex med andra män.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ny kunskap om hur sjukdomen sprids tillkommer löpande.

Mpox smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Fysiska kontakter, som sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor, utgör en särskilt hög risk.

Det har också förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar, sexleksaker med mera som en person med mpox har varit i kontakt med.

Sannolikt kan viruset även spridas via luftvägarna, skadad hud (även små skador som inte syns), slemhinnor eller sädesvätska och slidsekret, men alla potentiella smittvägar är ännu inte helt klarlagda.

Risken för ett större utbrott i Sverige bedöms mycket låg.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Överföring av mpox sker i huvudsak i samband med sexuella kontakter. Men eftersom överföring även kan ske vid nära hudkontakter ger kondom inte ett fullgott skydd. Kondom skyddar däremot mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dessa symtom är vanliga:

  • blåsor eller sår på bålen, armar, ben, händer och fötter
  • blåsor eller sår i ansiktet eller i och runt munnen
  • blåsor eller sår på och runt könsorganen och runt analöppningen
  • problem med avföring, till exempel diarré, och svårigheter att kissa
  • feber
  • ont i huvudet och i musklerna
  • svullna lymfkörtlar
  • smärta runt analöppningen och i ändtarmen
  • tyngdkänsla i nedre delen av magen och i bäckenet.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sjukdomen kan orsaka mycket smärta och obehag, men läker i regel av sig självt inom två till fyra veckor. Det förekommer att personer med mpox behöver läggas in på sjukhus, för att de exempelvis haft svårigheter att äta på grund av smärtsamma blåsor i munnen. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till komplikationer och i undantagsfall orsaka dödsfall.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det går att förebygga att drabbas genom att undvika närkontakt med personer som är infekterade med mpox. Nära hudkontakter, exempelvis sexuella kontakter, med en person som bär på infektionen innebär en särskilt högrisk. Ett stort antal sexpartners har visat sig innebära en hög risk för att drabbas, särskilt inom gruppen män som har sex med män (MSM).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Undvik nära hudkontakter, särskilt nya sexuella kontakter, om du har symtom på mpox. Då minskar du risken för att smitta andra med mpox. Följ de individuella förhållningsregler som du fick av din behandlande läkare i samband med att diagnosen ställdes.

Om en person konstateras ha mpox får hen särskilda förhållningsregler från vården för att undvika att överföra mpox till andra.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du misstänker att du har mpox ska du undvika nära hudkontakter med både människor och däggdjur. Du bör också söka vård för att få rätt diagnos.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns läkemedel som kan lindra symtomen vid mpox. De flesta behöver ingen behandling, utan besvären går över av sig självt efter två till fyra veckor. För individer med svår sjukdom finns också antivirala kapslar att tillgå.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det finns ett vaccin. För att smittspridningen ska kunna bromsas behöver vaccination kombineras med andra åtgärder, som provtagning, smittspårning och information om sjukdomen. Att följa de förhållningsregler som ges av behandlande läkare är också en viktig förebyggande åtgärd.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du misstänker att du har blivit utsatt för mpox bör du snarast kontakta sjukvården för rådgivning och eventuell provtagning. Vaccin som ges efter exponering ska ges så snart som möjligt, helst inom fyra dagar för att det ska ha effekt.

Personer som identifieras i en smittspårning och bedöms behöva vaccin kommer att kontaktas av sjukvården och erbjudas en vaccination för att förhindra insjuknande.

Om du tror att du har en ökad risk att drabbas av mpox kan du själv kontakta sjukvården, exempelvis mottagningar för sexuell hälsa eller infektionskliniker, för rådgivning och frågor om vaccination. Det är alltid en läkare som bedömer om du har behov av att vaccineras.

Även personer under 18 år kan efter en bedömning av en läkare få vaccin mot mpox. Vid vård och behandling av personer under 18 år gör hälso- och sjukvården en individuell mognadsbedömning. Vid behov av vaccination mot mpox innebär det att vården bedömer om du kan förstå och bedöma vilka konsekvenser en vaccination innebär.

Barn och unga i hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se)

Tystnadsplikt och sekretess (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Även personer under 18 år kan efter en bedömning av en läkare få vaccin mot mpox. Vid vård och behandling av personer under 18 år gör hälso- och sjukvården en individuell mognadsbedömning. Vid behov av vaccination mot mpox innebär det att vården bedömer om du kan förstå och bedöma vilka konsekvenser en vaccination innebär.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Mpox är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler ska användas för att begränsa spridningen.

Vården ska anmäla alla fall av mpox till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Yngre barn samt gravida och personer med nedsatt immunsystem bedöms ha större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av apkoppsvirus.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan