Fler bekräftade fall av covid-19 men ökningstakten avtar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Fallen med covid-19 har blivit fler de senaste fem veckorna, men ökningstakten tycks ha avtagit. Rekommendationerna kvarstår om att stanna hemma om man har symtom på covid-19 och att vaccinera sig.

Folkhälsomyndighetens statistik fortsätter att visa ökningar av bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå. Under vecka 27 rapporterades drygt 4 200 fall av covid-19, av dessa var 8 procent efterregistreringar av fall som provtagits under vintern. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 7 procent mellan vecka 26 och 27. Mellan vecka 25 och 26 låg ökningen på 33 procent. Ökningstakten tycks därmed ha avtagit på nationell nivå och ökningen sker nu i ungefär hälften av landets regioner.

BA.5 och dess undergrupper, som tillhör omikron, utgör sedan v 25 mer än 50 procent av fallen i Sverige. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget om den nya omikronvarianten BA.2.75, som ECDC har rapporterat om. Den finns än så länge inte påvisad i Sverige. Den dominerande varianten BA.5 med dess undergrupper bedöms vara mer smittsam och kan ta sig förbi immunförsvaret både vad gäller vaccinerade personer och personer som har haft covid-19.

– Såväl vaccination som genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom men det är viktigt att vaccinera sig och ta emot rekommenderade påfyllnadsdoser, säger Moa Rehn, tjänsteförrättande enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Testning, IVA-vård och avlidna

Totalt provtogs knappt 21 000 individer för covid-19 i Sverige under vecka 27, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med vecka 26. Av de provtagna individerna var 19 procent positiva, vilket är 2 procentenheter lägre jämfört med föregående vecka.

– Vi har en ganska omfattande testning fortfarande och vi ser att de olika övervakningskällorna har fungerat bra för att följa trenden och signaler om ökad smittspridning. Vi har en ökande samhällsspridning men eftersom vi också har en hög vaccinationstäckning samt en hög immunitet efter genomgången infektion, bedömer vi att befolkningen i hög grad är skyddad mot svår sjukdom. Har man symtom som kan vara covid-19 ska man stanna hemma för att inte smitta andra, säger Moa Rehn.

Hittills för vecka 28 har 6 personer med covid-19 rapporterats nyinlagda på IVA, men det finns en viss fördröjning i statistiken. Medeltalet för de föregående tre veckorna är 7 personer. Några regioner rapporterar om ett ökat antal sjukhusinläggningar av fall med covid-19 de senaste veckorna efter en tid med relativt få inlagda. Hittills har 26 personer rapporterats avlidna för vecka 25, vilket är på ungefär samma nivå som under de föregående fyra veckorna. Det finns en viss fördröjning i rapporteringen.

Vaccination

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 78 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 69 procent.

Läs mer

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Aktuell veckorapport om covid-19