Fortsatt ökning av antalet fall av covid-19 i de flesta regioner

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den fortsätter även vecka 29 i en majoritet av regionerna.

Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av bekräftade fall av covid-19 nationellt sedan i början av juni. Under vecka 29 rapporterades drygt 5 300 nya fall. Det innebär en ökning med 13 procent mellan vecka 28 och 29. Mellan vecka 27 och 28 låg ökningen på 22 procent. Ökningen under vecka 29 syns i en majoritet av landets regioner.

Hittills för vecka 29 har 12 personer med covid-19 rapporterats nyinlagda på IVA men det finns en viss fördröjning i statistiken. Medeltalet för de föregående tre veckorna är 9 personer. Uppgifterna kommer från Svenska intensivvårdsregistret och omfattar samtliga regioner.

Hittills har 55 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 27, inom 30 dagar efter covid-19-diagnos. Föregående tre veckor (vecka 24–26) var medeltalet 33 dödsfall per vecka.

– Vi är inne i en period med ökad smittspridning, och då ökar också antalet patienter inom sjukvården som har covid-19 och antalet avlidna med covid-19, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Totalt provtogs 21 751 individer för covid-19 i Sverige under vecka 29. Av de provtagna var 25 procent positiva.

Omikronvarianten BA.5 är fortsatt dominerande och bedöms vara mer smittsam än tidigare varianter. Den kan ta sig förbi både vaccination och tidigare genomgången infektion, men det finns ingenting hittills som tyder på att den skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom.

– Både vaccination och tidigare genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död även när det gäller BA.5. Pandemin är inte över och vi rekommenderar att man vaccinerar sig enligt våra rekommendationer, och att man stannar hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, säger Anneli Carlander.

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 78 procent fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin är 70 procent.

Läs mer