Ökningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av covid-19 fortsatte att öka i Sverige under vecka 25 och ökningen förväntas fortsätta. Det gör att även belastningen på vården kan komma att öka under sommaren. BA.5, en undergrupp till virusvarianten omikron, är nu dominerande i smittspridningen. Det är viktigt att fler personer vaccinerar sig och följer rekommendationerna för påfyllnadsdoser.

Uppdaterad statistik från Folkhälsomyndigheten visar att den ökning av bekräftade fall av covid-19 i Sverige som setts de senaste veckorna fortsätter. Under vecka 25 rapporterades knappt 3 100 fall av covid-19, och av dessa var 11 procent efterregistreringar av fall. Med de efterrapporterade fallen borträknade ses en ökning på 41 procent mellan vecka 24 och 25. BA.5, som är en undergrupp till virusvarianten omikron, har ökat de senaste veckorna och dominerar nu i Sverige. Det finns tecken på att BA.5 kan undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion, men mycket tyder på att vaccin skyddar fortsatt mot allvarlig sjukdom och död. I nuläget finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge ett allvarligare sjukdomsförlopp än tidigare omikronvarianter, men den bedöms orsaka den ökade smittspridningen.

Totalt provtogs knappt 16 000 individer för covid-19 i Sverige under vecka 25, vilket är på samma nivå som vecka 24. Av de provtagna individerna var 18 procent positiva, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående vecka.

Belastningen på vården kan öka i sommar

Hittills vecka 25 har nio personer med covid-19 rapporterats som nyinlagda på IVA, och flera regioner rapporterar om en ökad beläggning av patienter med bekräftad covid-19 i slutenvården efter en period av få inlagda. Antalet avlidna per vecka med covid-19 ligger kvar på en låg nivå, men det finns en viss fördröjning i rapporteringen. Hittills har 24 personer rapporterats avlidna för vecka 23.

Av de personer som är 18 år och äldre har 66 procent fått tre doser vaccin. Av dem som är 80 år och äldre har 78 procent nu fått fyra doser. Andelen personer i gruppen 65–79 år som tagit en fjärde dos vaccin (en andra påfyllnadsdos) är 68 procent.

̶ Tidigare somrar har spridningen av covid-19 gått ner, men de senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet fall. Det är troligt att fallen kommer att fortsätta öka ytterligare några veckor, och därmed kommer fler behöva sjukhusvård. Om vårdpersonal också insjuknar i covid-19 samtidigt som det råder semesterbemanning på många sjukhus och vårdinrättningar ser vi att det kan komma att innebära en ökad belastning på vården, även om det är relativt små tal det handlar om, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

­̶ Det är viktigt att ännu fler vaccinerar sig och följer de rekommendationer som finns för påfyllnadsdoserna, och att man fortsatt stannar hemma och undviker kontakt med andra om man är sjuk och har symtom som kan vara covid-19, säger Anders Lindblom.

Läs mer